Hvad er meditation?

Og hvorfor er det en god idé at meditere?

Meditation er et redskab til at stilne tanker og følelser, så vi kan mærke os selv på et dybere plan. Det kan være svært som menneske at give slip på hvad der sker lige nu og her i mennesketilstedeværelsen, og det er derfor, det er en god idé at være med i en meditationsgruppe, og blive guidet af én der har meget erfaring i at meditere.

I alle de gamle spirituelle systemer er der fokus på meditation, fordi det er det bedste redskab til at hjælpe os med at sanse det dybereliggende i os selv.

Vi er sammensat af to dimensioner. Det indre liv; bevidstheden og livet i os – som er vores højere selv, og vores ydre form; kroppen, sindet og følelserne – der er vores menneske selv. Hvis vi kun interesserer os for formen, kommer vi aldrig rigtig i kontakt med den kæmpe indre kraft vi i virkeligheden er. Denne kraft er vores essens, vores bevidsthed, og den forbinder os på magisk vis med alt og alle, og denne store bevidsthed er i mange hellige skrifter og religioner blevet kaldt Gud, men vi kan lige så godt kalde den Oneness eller Universet af Lys og Kærlighed

Det er så let for sindet at afvise denne storhed, og dette gudsbegreb, og vigtigheden af at være forbundet med vores eget højere selv, hvis vi ikke har en sansning af denne tilstand. Derfor er det så vigtigt at få denne sansning igennem meditation, og rent faktisk mærke vores eget højere selv og derigennem også kunne sanse den store fælles bevidsthed; Gud, Oneness eller Universet af Lys og Kærlighed.

Vores sind er bange for det uendelige i vores bevidsthed, fordi det er ukontrollerbart. Sindet er både bange for det i os selv og i andre, men som alt andet nyt og udefinerligt, kræver det blot øvelse at blive tryg. Meditationen hjælper os skridt for skridt til at blive tryg og overgive os mere og mere til vores eget højere selv. Når vi begynder at turde læne os ind i det felt, vil vi opdage at det er endnu mere stabilt end det fysiske felt af krop, tanker og følelser, som vi plejer at læne os ind i.

Hvis vi søger at leve mere og mere i samklang med vores indre liv, imens vi lever vores menneskeliv, vil vi mærke en voksende fred og tryghed. Denne fred vil bringe en dyb lyksalighed med sig, fordi vi har fundet ind til vores fundament, hvor vi forstår at vi hverken skal være mere eller mindre end det vi er. Når vi er forbundet med denne fred og lyksalighed igennem vores højere selvs bevidsthed, begynder vi at skabe det liv vi ønsker.

Afprøv en af Signes healingsmeditationer

22.07.2020 Healingsmeditation
“Overgiv dig til kærlighed”

 

Comments are closed

Powered by Nirvana & WordPress.