Om Signe

Healer & Facilitator

Signe S. C. Rosenweis har i over 18 år arbejdet intensivt med psykologiske og spirituelle processer. Hun er uddannet i forskellige healingsystemer, herunder Reiki Healing (Hanne Fritzbøger), Theosis Healing (Paul Skorpen), Access Consciousness (Dain Heer & Gary Douglas), Hjertehealing (Yvonne Wassini, Den Gyldne Circel) samt Clairvoyance (Maya Fridan).

Hun har tidligere været tilknyttet Den Gyldne Cirkel (et spirituelt center der er rodfæstet i Teosofien), og har arbejdet meget med meditation, lystjenester og åndelig terapi. Signe har altid haft evnen til at heale, holde space og arbejde med energi. Hun arbejder clairvoyantisk under healingerne og aflæser samt healer cellerne, kroppen, DNAet og energisystemet samt de forskellige sammenhænge mellem adfærdsmønstre, livssituation og karma. Signe har altid fokus på at transformere, så den enkelte bliver mere bevidst og frigjort.

Signe har derudover arbejdet professionelt med kreativt arbejde og kreative processer i filmbranchen i 20 år, og hun har en indsigt i og forkærlighed for mennesker, relationer og dynamikker.

Signe elsker at bevidstgøre og transformere og være en invitation til, at vi alle udfolder og udlever alt det vi er, ved at lade sjælens skønhed stråle ud af os!

Et bevidsthedsskift og et kvantespring som healer og facilitator

De seneste to år har været som at surfe på en gigantisk bølge igennem livet, hvor jeg måtte koncentrere mig om ikke at falde af. Jeg er blevet løftet op i højere og højere vibration igennem en intensiv spirituel selvudvikling, og jeg er blevet indført i en form for meget bevidst teknisk healing.

Jeg er løbende blevet opgraderet, og mit energisystem har arbejdet på højtryk. Der har både været en stor kulmination og landing i sommeren 2017, og igen i sommeren 2019. Jeg er så taknemmelig for at måtte leve i en fuldstændig ny sansning af verden og af mig selv. Jeg har fået en grundlæggende lykkefølelse, der ikke er relateret til den fysiske verdens bedrifter og en meget større tilstedeværelse i nuet.

Kærlighedsenergien flyder ubesværet og kraftfuld imellem mig og alt der er, og jeg er vågen i arbejdet med energier, når jeg rense chakraer, cleare tankeformer, arbejde i det elektromagnetiske system, opgradere energilegemer, holde space for pinealkirtel åbninger, arbejde med fysiske sygdomme, eller udrense karmiske indkodninger, der er aftjent og giver hjerteaktiveringer.

Det er som at træde ind i et magisk rum, hvor fortid, nutid og fremtid og slægtens indprints kan aflæses i alle detaljer, og hvor man kan se, at tankeformerne fra det kollektive ubevidste fuldstændig tydeligt trækker os ned i vibration, og får os til at identificere os med vores lavere selv. I dette rum af informationer, der er vores styresystem, kan alting omkodes og forvandles. Det afgørende er blot, om vi er villige til at slippe det gamle og ikke ønsker at styre, hvad det nye skal være. Når vi kan give slip og tillade healingen, oplever jeg, at alt kan ske. Og når hjertet begynder at åbne, får vi automatisk mere sjælskontakt. For mig er sjælskontakt, og det at leve fra sjælens perspektiv, det centrale i spirituel udvikling, og verden ville være et helt andet sted at leve, hvis vi alle gjorde det.

Comments are closed